Intelectul de coteţ

Nu ar fi bine să îi spunem spirit, nici conştiinţă şi nici minte.

Dacă i-am spune spirit atunci pe individul purtător l-am considera un om superior şi termenul ar fi fals. Dacă i-am spune conştiinţă atunci iarăşi ar fi fals pentru că în fapt îi lipseşte dimensiunea morală a responsabilităţii. Dacă i-am spune minte atunci s-ar putea să greşim pentru că omul cu minte având o gândire strategică nu ar trăi mogâldăneşte. Şi nu este acesta cazul vizat de noi pentru că ar fi o contradicţie între anvergura cognitivă a omului cu minte şi şi strâmtoarea intelectuală la care îl obligă subordonarea faţă de instincte.

Prin urmare un termen mai exact, mai clar şi mai precis pentru redarea părţii psihice de care se serveşte cel ce şi-a făcut din viaţă o închisoare de natură trupească, ar fi termenul de intelect. Termenul intelect redă mai bine componenta cognitivă angrenată de individul uman şi subordonată total satisfacerii necesităţilor biologice individuale.

Totuşi cazul este complex dacă îl considerăm în mişcare. În acest caz noi ar trebui să considerăm condiţiile şi cauzele apariţiei coteţarului. 

Deocamdată abstragem numai existenţa sa prezentă. Sub aspectul său actual mogâldanul coteţar este un protejat etalon al capitaliştilor care prezintă următoarele linii de contur psihic şi social.

1. Absenţa motivaţiilor sociale;

2. Oprirea la pragul individual de vieţuire umană;

3. Cogniţie centrată pe obiecte imediat necesare satisfacerii nevoilor de nutrire, conservare şi reproducere.

a. O memorie aptă a utiliza date imediate cu semnificaţie biologică

b. O gîndire exersată în soluţionarea problemelor de supravieţuire citadină;

c. Intuiţia modei inoculate de cultura de ghetou propagată de Occident;

d. Abilitatea combinării datelor imediate şi utile nevoilor trupeşti.

4. Oprirea la pragul răspunderii fără asumarea responsabilităţii; oricând dispare în caz de critică;

5. Absenţa conştiinţei existenţei sociale şi a sarcinilor sociale.

6. Afectivitate construită pe model american compusă din procese afective primitive preponderent emoţionale de durată scurtă şi superficiale.

Evident că intelectul de coteţar nu este apt să joace vreun rol în conducerea sistemelor social. Această incapacitate este obiectivul permanent al duşmanilor poporului român. Aşa se şi explică imposibilitatea actuală de contracarare a acestei situaţii având în vedere că mijloacele de educare sunt în mâinile slugoilor capitaliştilor. Dacă intelectul coteţar ar fi minoritar în masa poporului atunci nu ar fi problemă grea dar efectul acţiunii distructive de 25 de ani a atins cota majoritară cel puţin la poporul român. Aici păţăpelnicia este adevărată cu obiecţia că această stare de degradare nu este congenitală poporului român ci este un produs al sistemului capitalist postpucist.

Această stare de blocare intelectuală la nivelul nevoilor trupeşti are o istorie, anume o istorie postpucistă în România.

Marea înşelătorie capitalistă occidentală se bazează pe enorma prostire mediatică practicată de criminalii occidentali de 25 de ani.

Pe noi ne-au ţinut propagandiştii şi manipulatorii occidentali în iluzia puterii poporului şi a libertăţii deposedându-ne de avuţia naţională muncită de poporul român 40 de ani după al doilea război capitalist mondial. Ne-au ţinut în această iluzie, în acest vis inoculat prin toate mijloacele până am îmbătrânit pentru a nu mai avea puterea de a acţiona eficient. Paralel cu această agresiune neconvenţională ne-au subminat cu ajutorul sabotorilor interni toate activităţile economice de bază.. Ne-au destructurat armata naţională şi ne-au descalificat apărătorii ordinii interne. Ne-au degradat conştiinţa socială şi naţională şi ne-au dus în subcultură. Am ajuns dintr-un popor autonom şi independent o periferie umană la marginea Europei geografice.

Zombificarea intelectuală are o perspectivă.

Pe voi cei mai tineri vă vor tâmpi mai rău pentru că sunteţi născuţi sub sistem capitalist pustpucist. Vă vor ţine în proces de zombificare până vor avea ocazia să vă extermine. Poate nici nu veţi apuca bătrâneţea. Tendinţa lor de a face război acum este determinată de constatarea că de fapt o parte a popoarelor escrocate în esttul Europei a început să conştientizeze dezastrul în care ne-au dus oligarhii uniunii bruxeleze. Pentru ei este pericol ca popoarele să reacţioneze împotriva acestei crime generalizate la scară continentală.

Deocamdată le stă în gât internetul cu toată prostituţia internetistică propagată de ei pentru că această destrăbălare va avea un revers potrivnic oligarhiei bruxeleze care ne-a băgat în uniunea lor în mod fraudulos ca şi în grupul terorist al pactului atlantist.

Veţi vedea că vor începe să reacţioneze prin măsuri dictatoriale căci le este periclitat planul criminal de omucidere la scară genocidară. Voi nu veţi mai vrea să vă supuneţi acţiunii dominante de tâmpire şi exterminare şi atunci vor pune în funcţiune statul de strâmb căci cel de drept nu va mai avea nici o credibilitate. Dreptul însuşi va fi folosit în servirea intereselor lor de clasă parazitară. Vă vor bloca treptat utilizarea banilor, transportul pe teritoriul propriei ţări, comunicarea, vă vor controla evoluţia îmbolnăvirilor cauzate de ei şi vor folosi toate celelalte metode ştiinţifice de reducere ca homosexualizarea pedofilizarea, zoofilizarea etc. pentru a vă împuţina, pentru a vă contrapune pe unii altora şi în final pentru a vă distruge.

Reclame

#instinctualitate, #intelect, #postpucism, #zombificare