1. Unul relativ indică începutul. Ceea ce are început are şi  sfârşit.Unul relativ este expresia dezechilbrării.

  2. Unul întreg este începutul, prezentul şi sfârşitul strânse  în Unul perfect.

  3. Dincolo de Unul întregit este doar Nimicul.De aceea Unul perfect este Totul. Universul este Totul adică Unul absolut.

  4. Unul absolut este inaccesibil omului așa cum Nimicul absolut îi este intangibil.

Reclame

#unu